انتشارات جاویدان

این راهش نیست – اریک بارکر

کتاب این راهش نیست نوشته اریک بارکر ترجمه زهرا جهانفریان منتشر شد

نویسنده مدعی است هرآنچه راجع به موفقیت میدانیم عمدتا اشتباه است و باید به آنچه در پس پرده رازهای موفقیت وجود دارد پی برد. باید به افراد موفق تاریخ نگاه کنیم و مانند آنان عمل کنیم. این کتاب توسط انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است  « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب