انتشارات آثارجاویدان

اصفهان نصف جهان – صادق هدایت

کتاب اصفهان نصف جهان نوشته صادق هدایت « توسط انتشارات آثارجاویدان منتشر شد »

 این کتاب شامل چهار اثر از هدایت است «اصفهان نصف جهان» سفرنامه او از سفر به اصفهان، دو داستان کوتاهِ سامپینگه و هوس باز و یک داستانِ کوتاه به نام مرگ از (گان) نویسنده بلژیکی که توسط هدایت ترجمه شده است  « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب