انتشارات جاویدان

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد – اوریانا فالاچی

کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد نوشته اوریانا فالاچی ترجمه ویدا مشفق منتشر شد

این کتاب درقالب نامه ای از سوی مادری باردار برای کودکی که در بطن خود پرورش میدهد نگارش شده و از دنیای انسان ها با همه زشتی ها و زیبایی هایش حکایت دارد. این کتاب توسط انتشارات جاویدان به چاپ رسیده است  « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب