انتشارات آثارجاویدان

زند و هومن یسن – صادق هدایت

کتاب زند و هومن یسن نوشته صادق هدایت « توسط انتشارات آثارجاویدان منتشر شد »

این کتاب شامل رشته حوادثی است راجع به آینده ملت و دین ایران که اورمزد وقوع آنها را به زرتشت پیشگویی میکند. این پیش آمدها  هرکدام در دوره مشخصی اتفاق می افتد  « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب