انتشارات آثارجاویدان

سه قطره خون – صادق هدایت

کتاب سه قطره خون نوشته صادق هدایت « توسط انتشارات آثارجاویدان منتشر شد »

داستان کتاب با شخصیتی همراه میشود که به شکلی تدریجی اما پیوسته، در حال از دست دادن سلامت عقل و پایداری هویت خود است و مدام با سه قطره خون در برابر چشمانش و یا در درون ذهنش مواجه میشود « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب