انتشارات آثارجاویدان

سگ ولگرد – صادق هدایت

کتاب سگ ولگرد نوشته صادق هدایت « توسط انتشارات آثارجاویدان منتشر شد »

در کتاب، با سگ مهربانی به نام پات آشنا میشویم. پات، دلش خیلی برای گذشته تنگ شده، زمانی که میتوانست بی هیچ سختی و دغدغه ای  شیر گرم و زندگی بخش مادرش را بخورد و با برادرش و پسرِ صاحب خود بازی کند « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب