انتشارات آثارجاویدان

مسخ – صادق هدایت

کتاب مسخ نوشته فرانتس کافکا ترجمه صادق هدایت « توسط انتشارات آثارجاویدان منتشر شد »

کتاب، داستانی دلهره آور را روایت میکند: گرگور سامسا یک روز از خواب بیدار شد و دید که در رختخوابش به حشره ای مهیب تبدیل شده است. کافکا با این جمله تکان دهنده و شاید طنزآمیز، شاهکار خود را آغاز میکند « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب

انتشارات آثارجاویدان

گروه محکومین – صادق هدایت

کتاب گروه محکومین و پیام کافکا نوشته فرانتس کافکا و صادق هدایت ترجمه صادق هدایت « توسط انتشارات آثارجاویدان منتشر شد »

کتاب، شامل دو بخش است. بخش نخست: مقاله «پیام کافکا» نوشتۀ هدایت که به بررسی زندگی و آثار کافکا میپردازد. بخش دوم: داستانِ «گروه محکومین» نوشتۀ کافکا با ترجمه صادق هدایت « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب