انتشارات آثارجاویدان

گروه محکومین – صادق هدایت

کتاب گروه محکومین و پیام کافکا نوشته فرانتس کافکا و صادق هدایت ترجمه صادق هدایت « توسط انتشارات آثارجاویدان منتشر شد »

کتاب، شامل دو بخش است. بخش نخست: مقاله «پیام کافکا» نوشتۀ هدایت که به بررسی زندگی و آثار کافکا میپردازد. بخش دوم: داستانِ «گروه محکومین» نوشتۀ کافکا با ترجمه صادق هدایت « برای خرید کتاب کلیک کنید »

ادامه مطلب